Jastrz±b - Pogoda

1899     olej, p³ótno        135 x 196 cm                Muzeum Narodowe w Poznaniu