Dniestr w nocy

1906
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Krakowie