Kuropatwy

1891
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Warszawie