Wieczór na Polesiu

1909
olej, p³ótno
Muzeum Narodowe w Warszawie