Kolumna Zygmunta III od strony zejścia do Wisły


1768-70
olej, płótno, 1,14 x 1,70 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie