Portret Zofii z Brzozowskich Kurpińskiej

po 1820
olej, płótno, 67 x 52 cm

ostatni właściciel: Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, Warszawa

zaginiony 1939