Portret brata artysty, Karola

1815
olej, p³ótno, 59 x 44 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie