Zwiad kozacki

1873                            Muzeum Górnośląskie w Bytomiu