Pojmanie na arkan

1881             olej, p³ótno           Muzeum Narodowe w Poznaniu