Borowski Wacław
ur. 1885 Łódź, zm. 1954

Malarz, grafik, pedagog, prezes i członek ugrupowania Rytm, Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, Stowarzyszenia Artystów Grafików Ryt oraz TZSP. W1905 rozpoczął studia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwa w krakowskiej ASP pod kierunkiem J.Mehoffera. Po ukończeniu z odznaczeniem Akademii wyjechał w 1909 do Paryża, gdzie przebywał do 1913. Zwiedził również w tym okresie Włochy. Wystawiał systematycznie z ugrupowaniami, do których należał, brał też udział w wystawach organizowanych przez TOSSPO. Uprawiał malarstwo sztalugowe, jedno - i wielobarwną litografię, zajmował się również ilustracją książkową i scenografią, projektował plakaty, wykonywał ścienne kompozycje dekoracyjne, m.in. polichromię kaplicy Kościelskich w Miłosławiu, freski w sali obiadów czwartkowych Zamku Królewskiego w Warszawie, polichromie na Rynku Starego Miasta w Warszawie, dekoracje pawilonu Sztuki na PWK w Poznaniu. W jego twórczości przejawia się dążność do syntezy i kubizującej geometryzacji form, jak również do statyki, miękkości, plastyki modelunku i harmonii kompozycyjnej. Kolorystyka jego prac utrzymana jest w ściszonej i lekko rozbielonej skali barwnej. W latach. 1927-33 był profesorem malarstwa i kompozycji w Instytucie Sztuk Plastycznych w Warszawie.

Obraz zaginiony podczas II wojny światowej: