Obraz zaginiony podczas II wojny ¶wiatowej

B±kowski, Jan
ur. 1872