Przed zabiegiem II

Konny tramwaj

Adwentowicz, Lucjan
ur. 1902 Lwów, zm. 1937 Otwock

Malarz, członek ugrupowania Pryzmat. Studia artystyczne rozpoczął w 1921 we Lwowie pod kierunkiem K. Sichulskiego. Od 1922 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera, później u J. Pankiewicza i F. Kowarskiego. Dyplom uzyskał w 1928. W latach 1928-29, jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej zwiedził Włochy . W latach 1929-36 mieszkał w Warszawie, gdzie przez pewien czas pracował jako asystent przy katedrze planistyki Politechniki Warszawskiej. Uczestniczył we wszystkich wystawach Pryzmatu. Wystawiał ze Zwornikiem i Akwarelistami. W latach 1931-37 brał udział w salonach warszawskiego IPS-u. Tworzył rysunki, portrety. W związku z projektami dla zamku wawelskiego zainteresował się malarstwem ściennym. W ostatnim okresie życia nastąpił zwrot do tematu i anegdoty. Namalował wtedy cykl gwaszy z życia szpitalnego (w latach 1936-37 leczył się w sanatorium przeciwgruźliczym w Otwocku).